Pomoc psychologiczna dla rodziców
Wsparcie psychologiczne skierowane jest do rodziców pragnących odkrywać siebie w relacji rodzic-dziecko.

 

Rodzicielstwo często konfrontuje nas z mechanizmami i przekonaniami, wpływającymi na nasze rodzicielskie działania. Nieuświadomione wprowadzają wiele nieporozumień, które prowadzą do oddalenia emocjonalnego dzieci i rodziców. Zaciekawienie się tym, co się z nami dzieje w relacji z dzieckiem, powoduje, że rodzicielstwo staje się doskonałym motywem do pogłębiania wiedzy o sobie. Podejmując wysiłek poznawania siebie i uświadamiania sobie, co właściwie kryje się za naszym postępowaniem, poprawia się nasz komfort życia nie tylko w sferze rodzinnej ale również w innych relacjach, które tworzymy.

Rodzic, który w relacji z dzieckiem szuka w sobie odpowiedzi na pojawiające się trudności wychowawcze, rozwija odpowiedzialność i sprawczość, która przekłada się na zdrowy rozwój dzieci. Dziecko obserwując postawę rodzica uczy się tak samo podchodzić do trudności z którymi spotyka się w swoim świecie. Doświadczamy w ten sposób dwukierunkowości wymiany w relacji rodzic-dziecko. Dzięki takiemu podejściu w systemie rodzinnym zachodzi wewnętrzna zmiana, która przekłada się na atmosferę w domu oraz na rosnące poczucie wartości dorosłych i dzieci.

 

Obszary pracy:

 

👉  Wszelkiego rodzaju trudności wychowawcze,

👉  Trudności w rozumieniu swoich emocji,

👉  Zachowania agresywne,

👉  Chęć lepszego rozumienia siebie w relacji z dzieckiem,

👉  Trudności w mówieniu NIE i komunikowaniu granic,

👉  Wypalenie rodzicielskie,

👉  Obniżony nastrój,

👉  Przedłużające zamartwianie się,

👉  Poczucie oddalenia w relacji małżeńskiej/partnerskiej,

👉  Poczucie oddalenia emocjonalnego w relacji z dzieckiem,

👉  Poczucie bezradności rodzicielskiej,

👉  Przytłaczające poczucie winy,

👉  Różnice w podejściu rodziców do wychowania dziecka,

👉  Konflikty wewnątrz rodzinne,

👉  Wsparcie w sytuacji okołorozwodowej,

👉  Kryzys w relacji rodziców,

👉  Brak pewności siebie,

👉  Odczuwanie nadmiernego lęku,

👉  Niskie poczucie własnej wartości,

👉  Konflikty między rodzicami nie wychowującymi dzieci wspólnie,

👉  Relacje w rodzinach patchworkowych,

                                                                                                          
1. W celu umówienia terminu skontaktuj się ze mną telefonicznie lub sms: 793 718 102
2. Następnie dokonaj wpłaty
error: Nie kopiuj!